Taekwon-do edzések

A taekwon-do edzések tematikája a taekwon-do alábbi 6 alapvető mozgásanyagára épül.

1. Bázisgyakorlatok

Az u.n. bázistechnikák alkotják a taekwon-do mozgásrendszerének alapját. Az Alapító által részletesen kidolgozott ütéseket, rúgásokat és hárításokat az edzések során helyben, vagy haladásban gyakorolják a tanulók, az egyszerűbb technikákkal kezdve évek alatt jutva el a bonyolultabb kombinációkig.

A bázistechnikák kitartó gyakorlásán keresztül sajátítja el a tanuló a taekwon-do mozgásanyagát, mozdulatai egyre kifinomultabbak, letisztultabbak, koordináltabbak és dinamikusabbak lesznek.

2. Formagyakorlatok

A formagyakorlat olyan - előre meghatározott – bázistechnikák sorozata, amely egy, vagy több képzeletbeli támadó ellen végrehajtott különböző technikákat (ütések, rúgások, hárítások) foglal magába. A formagyakorlatok gyakorlása fejleszti a technikák pontosságát, összehangoltságát, a térérzékelést, a kombinációs készséget és a koncentrációt. Magasabb szinten történő végrehajtása egyfajta aktív meditáció, amikor a gyakorló teljes mértékben el tud vonatkoztatni a környezetétől, és csak magára, befelé figyel, miközben az egymásra fűzött technikák, valamint a kapcsolódó légzés helyes kivitelezésére koncentrál.

3. Formai küzdelem

A formai küzdelem a szabad küzdelem „előszobája”. Egy részben kötött, bázistechnikákra épülő gyakorlat, amelynek során a tanulók a már általuk megtanult ütéseket, rúgásokat, valamint hárításokat partnerrel gyakorolják. A formai küzdelemre úgy tekinthetünk, mint párosan végrehajtott bázisgyakorlatokra.

4. Szabad küzdelem

A taekwon-do technikák ellenfél elleni használata kötetlen formában – adott szabályrendszerben - maga a küzdelem

A szabad küzdelem egy dinamikus, állandóan változó, kiszámíthatatlan mozgás. Jelen van benne a ritmikusság és annak ellenkezője is. Egyszerre lágy és kemény, offenzív és defenzív, agresszív és sportszerű. Végrehajtása során tanult elemek ötvöződnek a sportoló személyiségével.

Mindig más, itt nem lehet kétszer „ugyanazt az időt úszni, vagy futni”.

5. Töréstechnika

A töréstechnikák gyakorlásának célja a megfelelő koncentráció, lelkiállapot, valamint fizikai képesség elérése, ami a különböző nehézségű (minél több, és/vagy minél keményebb) célpontok eltöréséhez szükséges.

6. Önvédelem

Az önvédelem a taekwon-do elemeinek utcai szituációkban történő alkalmazásának gyakorlása. Tanulásának megkezdésére alapvetően a taekwon-do mozgásanyaga alapjainak elsajátítását követően kerülhet sor.

 

A fentiekből is látható, hogy a taekwon-do egy rendkívül összetett, széleskörű mozgásanyagú rendszer. Egyszerre biztosít magas szintű hajlékonyságot, robbanékonyságot, erőnlétet, és mozgáskoordinációt. Szimmetrikusan fejleszti a testet, amit az egyik lábbal vagy kézzel, illetve egyik oldalra vagy irányban végez, ugyanazt a mozgást az ellentétes oldalon is végrehajtja. Egyenlő mértékben terheli, illetve fejleszti a lábakat és a karokat.

Csekély azoknak a sportágaknak a száma, amelyet ebből a szempontból hozzá lehetne hasonlítani, különösen, ha hozzávesszük a harcművészet jellemformáló, nevelő hatását, valamint önvédelmi értékét.

A sportágspecifikus készségek mind magasabb szintű elsajátítása számos képesség egyidejű fejlesztését igényli, beleértve a fizikai teljesítmény fokozatos javításán felül a szellemi, érzelmi, és lelki „állóképesség” erősítését, valamint a mozgás, és az egyedi mozdulatok megtanulását.

A taekwon-do edzések során a taekwon-do mozgásanyagának tanulása, illetve elsajátítása mellett az alábbi jelentősebb fizikai képességek fejlesztése valósul meg:

 • mozdulatgyorsaság
 • reakciógyorsaság
 • mozgásgyorsaság
 • állóképesség
 • erőállóképesség
 • gyorsasági állóképesség
 • ütéstechnika
 • ütőerő
 • rúgástechnika
 • rúgás repertoár
 • rúgó erő (rúgás fajtánként)
 • robbanékonyság
 • ugróerő
 • hajlékonyság
 • izomerő
 • egyensúly
 • térbeli koordináció
 • mozgás koordináció
 • reflex

Ezzel egyidejűleg kiemelt hangsúlyt kapnak a pszichikai képességek fejlesztése is, mint pl.:

 • harciasság / önmérséklet
 • küzdőszellem
 • bátorság
 • önfegyelem
 • megfontoltság
 • összeszedettség, koncentráció, koordináció
 • pontosság
 • kitartás
 • győzelembe vetett hit
 • gyors alkalmazkodási képesség
 • kreativitás
 • fair play
 • taktikai érzék

 

vissza a Főoldalra